Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów II”

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów II” Nr POWR.01.02.01-14-0073/18-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) z województwa mazowieckiego w wieku od 15 do 29 lat, pozostających bez pracy, w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, oraz należących do następujących grup w tym:

  • 41 osób (23 kobiet, 18 mężczyzn) biernych zawodowo
  • 7 osób (4 kobiet, 3 mężczyzn) bezrobotnych,
  • 12 osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych pracujących w ramach umów cywilno-prawnych w tym:

- 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych

- 3 osoby niepełnosprawne (2 kobiety, 1 mężczyzna)

- 3 osoby o niskich kwalifikacjach (2 kobiety, 1 mężczyzna)

Realizatorem projektu jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:

93-578 Łódź, ul. W. Wróblewskiego 18/810

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
  1. Poradnictwo zawodowe
  2. Szkolenia zawodowe umożliwiające nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
  3. 4-miesięczne staże zawodowe prowadzące do nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

Dla uczestników przewidziano zwroty kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego, uzyskanie uznanych kwalifikacji, materiały i catering w ramach szkoleń.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.