Informujemy , iż od dnia 14 kwietnia 2020 roku biuro realizujące projekt :"Mazowiecka kuźnia talentów II" jest otwarte. Prosimy wszystkie osoby przybyłe do biura o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa.

 

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów II” Nr POWR.01.02.01-14-0073/18-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa mazowieckiego w okresie I 2019 - IV 2020 poprzez realizację następujących form wsparcia (indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej):

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego poprzez doradztwo zawodowe, w tym IPD

• poradnictwo zawodowe

• szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji do rynku pracy

• staże zawodowe

• pośrednictwo pracy.

 

Główne planowane efekty to:

- Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 7 osób

- Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 41 osób

- Liczba osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych pracujących w ramach umów cywilno-prawnych- 12 osób

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 15 osób

- efektywność zatrudnieniowa na poziomie minimum 39 %

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

w biurze projektu

płk. Jana Zientarskiego 1a lok. 27,

26-615 Radom

tel. 782 004 700

mail: mkt@forecast.com.pl

Wartość projektu: 950 532,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 760 426,00 zł

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.